This website uses cookies. Click here for more information.
  • *

Buurtcentrum en Aldi supermarkt

Met de realisatie van dit buurtcentrum van de wijk Kalsdonk in Roosendaal heeft de buurt weer een huiskamer terug waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kopje koffie en een praatje. Ook maken vele verenigingen en clubs gebruik van deze faciliteit. Het buurtcentrum is van het centrumplan Kalsdonk waar ook een gezondheidscentrum, een brede school en een supermarkt deel van uit maken.

*
  1. *
*****